Blog

Is het nu over of niet?

Eigenlijk wist ik het wel zo’n beetje, maar door twee citaten werd ik het mij scherper bewust. Door twee begrippen die met ‘over’ beginnen: overdetermineren en overwaarderen. Inhoudelijk: Een daad kan meerdere motieven hebben en een daad kan meerdere gevolgen hebben. Op zich niets nieuws, maar toch.

Lees meer

Mediation in de PKN:  “Bemiddeling in elk opzicht’

De ‘Nieuwe toelichting op de kerkorde van de Protestantse Kerk in Nederland/ onder redactie van F. Tobias Bos en Leo J. Koffeman (uitgave Kok Boekencentrum 2019) stelt verscheidene keren mediation binnen de PKN aan de orde.
Hierbij ook een verwijzing naar een publicatie van de recente masterscriptie van Mr. Margreet Parlevliet ‘Bemiddeling in elk opzicht’. Een verkenning van de mogelijkheden die de Kerkorde van de Protestantse Kerk in Nederland geeft voor bemiddeling en mediation bij het opzicht’. Dat ingaat op de positie van mediation in het specifieke ‘Opzicht’ zoals het binnen de PKN bestaat, als kort gezegd ‘toezicht op leer en leven’.

Lees meer

Een nieuwe koers in ruziemaken?

Als theoloog- mediator, ben ik gespitst op theologen die het over ruzie hebben. En dan zeker als oude churchmediator in het bijzonder binnen kerkelijk verband. In het laatste nummer van het tijdschrift ‘De Nieuwe Koers’ (Nedag uitgevers Amersfoort, dec. 2020) kon ik mijn hart ophalen. Drie artikelen sprongen daarbij in het oog.

Lees meer

ALS DE MEESTE MENSEN DEUGEN…

Pas dan op voor de overigen. Dat Rutger Bregman met zijn boek  ’De meeste mensen deugen…’ – De Correspondent 2019 – zijn duizenden verslaat lijkt me duidelijk. Niet alleen als publieksprijs van de NS, maar zelfs een speciaal thema van het Ouderlingenblad (VBK media...

Lees meer

Elke Wiss: ‘Socrates op sneakers’

- Filosofische gids voor het stellen van goede vragen - Uitgave: Ambo/Anthos; 265 blz. Met de ondertitel over het stellen van goede vragen, mag Elke Wiss (denksmederij.nl) zich natuurlijk verheugen in de aandacht van vele mediators. Beroepsmatig zijn die immers...

Lees meer
Secured By miniOrange