Coaching

Coaching is een Engelse term die voor veel verschillende begeleidingsvormen gebruikt wordt. Andere veelgebruikte termen voor het begeleiden van mensen zijn: supervisie, mentoring, of counseling.

Deze termen verwijzen naar vertrouwelijke en persoonlijke gesprekken om te werken aan een samen vastgesteld doel.
Het doel van coaching kan zijn het verwerken van schokkende gebeurtenis, het versterken van een bepaalde attitude, omgaan met je zwakke punten enzovoort. In het kennismakingsgesprek wordt dat nader uit gewerkt.
In deze begeleiding willen de mediators van PCM meer zijn dan een luisterend oor, en ruimte geven voor geloofsvisies.

Klik op de button of deze link om een Coach te zoeken.

Secured By miniOrange