Wat doen mediators

U bezoekt onze website en overweegt mediation. Maar wat is dat precies?

Het woord ‘mediation’ wordt vaak heel verschillend gebruikt. Gecertificeerde mediators moeten voldoen aan de eisen van de Mediators Federatie Nederland. (MfN). Men werkt dan bijvoorbeeld met een vooraf getekende mediationovereenkomst en allerlei protocollen.
Er zijn mediators die wat losser werken in hun begeleiding om vastgelopen conflicten weer in beweging te krijgen. Het accent ligt dan op gespreks- of procesbegeleiding. Daar zijn vele methoden voor, afhankelijk van de ervaringen en voorkeuren van de mediator en/of de cliënten die begeleid willen worden.

De leden van ons platform zijn allemaal gediplomeerd in een mediationopleiding. Velen zijn lid van de MfN, anderen hebben er voor gekozen om een minder strikte methode van conflictinterventie toe te passen. Iedere mediator en conflictbegeleider zal als deskundige eerst nagaan hoe de vraag, waar u mee komt, het beste beantwoord kan worden!

Zij doen dat met een eerste kennismakingsgesprek, dat we gratis aanbieden.

PCM Mediation: mediation met oog voor geloof

Als deskundige mediators hebben we ontdekt dat in veel zaken geloof en levensbeschouwing een belangrijke rol spelen.
Zo kunnen conflicten spelen in een confessionele context van een christelijke school, of in een levensbeschouwelijk georiënteerde instelling. Natuurlijk hebben we dan ook nog kerken met een eigen kerkorde. Een aantal van ons hebben zich gespecialiseerd in de zgn. Church mediation d.w.z. conflictbemiddeling in een kerkelijke setting.
Maar ook bij huwelijken kan een ontwrichting allerlei geloofsvragen oproepen: scheiden of niet? Of komen geloofsvragen omhoog bij ‘ruzie rond het sterfbed’, zoals de titel luidt van een in 2021 gehouden symposium van ons platform.
De Christen Mediators van ons platform willen hun eigen geloofsovertuiging niet opdringen. Maar wel willen zij duidelijk maken dat zij vragen van geloof en ethiek begrijpen en durven te behandelen als u dat wenst.
Of het nu om kerkgang in een ouderschapsplan gaat, of naastenliefde bij een ruzie tussen familieleden. En hoe zit het met vergeving bij machtsmisbreuk in relaties? Ruzie en toch samen de lofzang gaande houden? Christen Mediators spreken en verstaan deze taal! Vaak hebben ze ook zelf met die vragen geworsteld.
Zo’n begeleiding kan niet alleen achteraf geboden worden, als er al problemen zijn, maar ook vooraf, wanneer je voelt dat er problemen aan het ontstaan zijn!

Hoe werkt mediation bij ons?

Of het nu specifiek mediation volgens het MfN model is, of meer brede begeleiding van ‘partijen’; in het intakegesprek zal iedere mediator nagaan welke werkwijze het meest geschikt is voor uw situatie.
Vaak is de intake een open gesprek om elkaar te leren kennen en de situatie te verkennen. Ook worden dan praktische zaken als kosten, betalingstermijnen en dergelijke met elkaar doorgenomen. Worden er van de gesprekken tussen partijen verslagen gemaakt? Hoe worden de kosten verdeeld? Hoelang zal de mediation of begeleiding ongeveer duren? Wie zullen meedoen?
Als u beiden een click met elkaar heeft (ook de begeleider moet zich aangesproken voelen! ) zullen van geval tot geval de beste vervolgstappen worden afgesproken. Aan het einde van de mediation kan een convenant van afspraken tussen partijen worden opgesteld of kan men elkaar een goede handdruk gegeven.
Als er geen duidelijke voortgang in de gesprekken zit, zal dat ook helder worden aangegeven door de mediator of begeleider die dan met u bespreekt of voortgang van de mediation nog wenselijk is.

Een quickscan: Is uw vraag geschikt voor mediation of begeleiding?

Laten we u en de anderen maar neutraal ‘partij’ noemen, dan is duidelijk dat iedere partij:
• de huidige situatie op de een of andere manier pijnlijk of vervelend vindt
• bang is dat zaken uit de hand zullen gaan lopen
• inschat dat het zonder begeleider of mediator niet lukt om er uit te komen
• ook zelf verantwoordelijkheid voor de ontstane situatie neemt
• zelf bij de oplossing betrokken wil zijn
• de band met elkaar wil behouden of als dat niet lukt: respectvol beëindigen
• het emotioneel aan kan om met elkaar in gesprek te gaan
• er echt uit wil proberen te komen met de ander
• bereid is om zijn tijd, inzet, geld en moeite te investeren om samen een oplossing te vinden
Op zo’n basis kan mediation of conflictbegeleiding uitermate zinvol zijn!

Bovenstaande zou ook met 5 x of meer een ‘nee’ als antwoord een conclusie aan kunnen geven dat mediation wellicht niet geschikt is voor uw situatie. Bespreek eventuele andere mogelijkheden met ons.

Secured By miniOrange