Activiteiten

 

Jaarlijkse activiteiten

WORKSHOPS

Het Platform organiseert voor haar leden jaarlijks een workshop dat gewijd is aan actuele thema’s.

2024:
12 april jongstleden: ‘Echtscheiding en de kerk: een onmogelijke combinatie?’

2023:
‘Mediations in kerkverband: tussen eigen waarheid en gedeelde vrede.’

2022:
‘Familie- en agrarische bedrijven en mediation’ en ‘Introductie in Churchmediation’.

2021:
‘De Overijsselse Overlegrechter’ (zie hier de PowerPoint presentatie).

‘Mediation bij samengestelde gezinnen’ (lees hier de Handreiking).

2020:
‘Mediation en levensbeschouwing’ (lees hier een bezinningsartikel over Christelijke Mediation).

 

SYMPOSIA

Eveneens jaarlijks organiseert het Platform een symposium, waar ook externe deelnemers voor worden uitgenodigd.

2023: Symposium met thema: ‘Mediation in de kerk? Theorie en praktijk’ (zie hier de gehouden presentaties).

2022:
Symposium met thema: ‘Boer zoekt mediator’ – Conflicthantering binnen (christelijke) agrarische familiebedrijven’ (zie hier de PowerPoint presentatie).

2021:
Symposium met thema: ‘Ruzie rond het sterfbed’ (lees hier de Handreiking).

Secured By miniOrange