Wat is PCM

Korte schets van het Platform Christen Mediators.

Het Platform Christenmediators (2019) is de voortzetting van het Platform Church Mediation (PCM) en het Netwerk Christen Familie mediators (NCFM). Beide organisaties ontdekten dat ze al veel met elkaar deelden wat betreft de aandacht voor de betekenis van het geloof bij mediation. Ze trekken na de fusie samen op vanuit het eigen aandachtsveld voor kerk en familie en ontwikkelden zo een breder werkterrein.
We tellen steeds ongeveer 40 leden met verschillende achtergronden. De meesten van ons hebben een eigen praktijk of bureau, waarvan christen mediation een onderdeel is. We zijn allemaal mediator maar hebben verschillende beroepsopleiding afgerond, zoals jurist, advocaat, psycholoog, sociaal werker, gemeente-adviseur, notaris, rechter, predikant enzovoort. We hebben regelmatig onderling contact met elkaar en vergaderen tenminste 2 maal per jaar gezamenlijk. Voor nadere informatie kunt u onze Statuten en Huishoudelijk Reglement raadplegen.

We houden workshops rond thema’s die onze aandacht vragen. Uitgebreidere informatie vindt u in een bezinningsartikel over Christelijke Mediation.

De mediators die op deze website vermeld worden, zijn tenminste een halfjaar lid van het platform en hebben tenminste een vergadering bijgewoond.

Bestuur

Het bestuur bestaat uit de volgende personen:

Mr. Drs. Cor Schaap

Mr. Drs. Cor Schaap

Voorzitter

Drs. Jeanette den Hartogh

Drs. Jeanette den Hartogh

Secretaris

Dhr. Gerard van Barneveld

Dhr. Gerard van Barneveld

Penningmeester

Mr. Pauline Schonewille

Mr. Pauline Schonewille

Lid

Alle bestuursleden zijn vrijwilligers. Zij ontvangen geen beloning voor hun werkzaamheden.

Secured By miniOrange