Het kan je zomaar gebeuren…

Je gelooft echt in naastenliefde en doet je best.. maar het lukt toch niet. Contact met elkaar loopt vast; je kunt elkaar niet meer bereiken. Je voelt je onveilig en misschien wel bedreigd.

Dit kan gebeuren in je huwelijk, in familierelaties, op je werk, maar ook binnen een (kerkelijke) gemeenschap waarvan je onderdeel bent.

Wanneer in onze intieme kring conflicten en verwijdering ontstaan is dat altijd ingrijpend. Het kan tot heftige emoties en gevoelens van onmacht leiden. Dat geldt wanneer we te maken krijgen met echtscheiding, maar ook bij familieconflicten en ruzie binnen de kerk. Of wanneer het mis gaat in een vereniging waarvan we lid zijn of in een arbeidsrelatie.

Christen mediators bieden begeleiding en ondersteuning. Zij helpen beide partijen in het expliciteren van onderliggende motieven en drijfveren en ondersteunen in het leren luisteren naar elkaar. Met begrip en oog voor de geloofsmotieven die spelen zetten zij hun deskundigheid en ervaring in om contacten te verbeteren en te werken aan het voorkomen of oplossen van conflicten.

WORKSHOPS 5 NOVEMBER 2021

* Praktijk van een overlegrechter door Mr. Erik Koster, mediator en rechter. Hij neemt je mee in zijn praktijk als Overijsselse overlegrechter.
* Mediation bij samengestelde gezinnen door Mr. Pauline Schonewille, familiemediator en oud kandidaat-notaris. Zij bespreekt veel voorkomende conflictsituaties, wanneer wel of geen mediation inzetten.

Mediation in de PKN:  “Bemiddeling in elk opzicht’

De ‘Nieuwe toelichting op de kerkorde van de Protestantse Kerk in Nederland/ onder redactie van F. Tobias Bos en Leo J. Koffeman (uitgave Kok Boekencentrum 2019) stelt verscheidene keren mediation binnen de PKN aan de orde.
Hierbij ook een verwijzing naar een publicatie van de recente masterscriptie van Mr. Margreet Parlevliet ‘Bemiddeling in elk opzicht’. Een verkenning van de mogelijkheden die de Kerkorde van de Protestantse Kerk in Nederland geeft voor bemiddeling en mediation bij het opzicht’. Dat ingaat op de positie van mediation in het specifieke ‘Opzicht’ zoals het binnen de PKN bestaat, als kort gezegd ‘toezicht op leer en leven’.

Secured By miniOrange