Het kan je zomaar gebeuren…

Je gelooft echt in naastenliefde en doet je best.. maar het lukt toch niet. Contact met elkaar loopt vast; je kunt elkaar niet meer bereiken. Je voelt je onveilig en misschien wel bedreigd.

Dit kan gebeuren in je huwelijk, in familierelaties, op je werk, maar ook binnen een (kerkelijke) gemeenschap waarvan je onderdeel bent.

Wanneer in onze intieme kring conflicten en verwijdering ontstaan is dat altijd ingrijpend. Het kan tot heftige emoties en gevoelens van onmacht leiden. Dat geldt wanneer we te maken krijgen met echtscheiding, maar ook bij familieconflicten en ruzie binnen de kerk. Of wanneer het mis gaat in een vereniging waarvan we lid zijn of in een arbeidsrelatie.

Christen mediators bieden begeleiding en ondersteuning. Zij helpen beide partijen in het expliciteren van onderliggende motieven en drijfveren en ondersteunen in het leren luisteren naar elkaar. Met begrip en oog voor de geloofsmotieven die spelen zetten zij hun deskundigheid en ervaring in om contacten te verbeteren en te werken aan het voorkomen of oplossen van conflicten.

Korte handreiking RUZIE ROND HET STERFBED

Als aanzet voor praktische uitwerking van ons jl gehouden symposium RUZIE ROND HET STERFBED schreef Jeanine Geijtenbeek de eerste opzet van een korte handreiking. Lees hier het resultaat van het gehouden overleg.

Is het nu over of niet?

Eigenlijk wist ik het wel zo’n beetje, maar door twee citaten werd ik het mij scherper bewust. Door twee begrippen die met ‘over’ beginnen: overdetermineren en overwaarderen. Inhoudelijk: Een daad kan meerdere motieven hebben en een daad kan meerdere gevolgen hebben. Op zich niets nieuws, maar toch.

Secured By miniOrange