WORKSHOP PROGRAMMA

Mediation in kerkverband:

tussen eigen waarheid en gedeelde vrede

Datum: 31 maart 2023  

Locatie:
Leerhotel Het Klooster
Daam Fockemalaan 10
Amersfoort

Tijd: 13.30 – 17.00 uur

Opgave: Aanmeldformulier, ZIE HIERONDER

PROGRAMMA:

13.30 uur
Inloop met koffie/thee

14.00 uur
Inleiding: Mediation in kerkverband: wat kom je daarbij tegen?
Dr. Mr. Fred Schonewille, legal mediator & mediator advocate

15.30 uur
Pauze

15.45 uur
Inventarisatie en analyse met aanwezigen: welke conflict-interventies worden toegepast in de verschillende kerken en geloofsgemeenschappen?
Gespreksleider: Dr. Mr. Fred Schonewille

17.00 uur
Conclusie en afsluiting

17.15 uur
Borrel

17.45 uur
Einde
 

Prijs:
Voor leden Platform Christenmediators gratis
Voor niet-leden € 75,00

PE-punten:
3 PE punten Mediators federtatie Nederland (MfN) (toegekend)

Certificaat van deelname na afloop

 

Korte inhoud van de workshop:
Mediation binnen een kerk of geloofsgemeenschap heeft een specifieke context. De vraag is of die specifieke context ook gevolgen heeft voor de aanpak van mediaton. Wat hebben we als mediators nodig aan kennis over die relatie tussen mediation en geloof. En hebben we die deskundigheid wel voldoende in huis? Vaak gaat het over de eigen waarheid, maar hoe verhoudt zich dat tot de met anderen gedeelde vrede? Wat zijn veel voorkomende valkuilen bij mediation in kerkelijk verband?
Dr. Fred Schonewille zal deze workshop verzorgen, waarbij hij ook ingaat op de analyse van conflict-interventies die gebruikt worden in de verschillende kerken en geloofsgemeenschappen. Schonewille zet zich in voor deskundigheidsbevordering bij mediators in kerkverband en is betrokken, als mede-initiatiefnemer, bij de opzet van een specialisatie opleiding op dit terrein aan de Christelijke Hogeschool Ede die 2023 van start zal gaan.

 

Hierbij meld ik mij aan de workshop van 31 maart 2023:

 

 

 

 

 

Secured By miniOrange