Korte handreiking RUZIE ROND HET STERFBED

Als aanzet voor praktische uitwerking van ons symposium schreef Jeanine Geijtenbeek de eerste opzet van een korte handreiking. We bespraken deze tekst in het bestuur en legden het ook de inleiders voor. Met dank aan Jeanine ziet u HIER het resultaat van dit overleg in...

Geslaagd Symposium levert veel huiswerk op

Geslaagd Symposium levert veel huiswerk op Op 26 mei jl. organiseerde het platform Christenmediators een symposium rond het thema RUZIE ROND HET STERFBED. Vanuit verschillende disciplines werden er inleidingen gehouden afgerond met een paneldiscussie, waarbij de vraag...