Visie

Conflicten en verwijdering in gezin, familie, gemeenschap of kerk zijn pijnlijk. Het veroorzaakt vaak veel verdriet en onmacht. Toch is verschil van inzicht en beleving onvermijdelijk als mensen samenleven of samenwerken. Het gaat er dan niet om het altijd met elkaar eens te zijn, wel om op een goede manier om te gaan met verschil van inzicht. Dat is niet altijd gemakkelijk. Onenigheid kan zomaar uitlopen op een ernstig conflict. Een ernstig conflict kan zomaar leiden tot een onherstelbare breuk.

Wanneer je verwikkeld bent in een conflict lijkt het soms onmogelijk elkaar nog te bereiken, laat staan te begrijpen. Een onafhankelijke conflict bemiddelaar kan helpen om de spanning in een relatie bespreekbaar te maken. Om te ontdekken welke belangen er spelen. Om samen te zoeken naar een uitweg uit de ontstane situatie.