Doel

Het Platform Christen Mediators heeft de volgende doelen:

 • Ontwikkeling

  Wij willen de leden van het platform ondersteunen in de professionele ontwikkeling. Dit realiseren we door het vergroten van kennis middels het organiseren van relevante workshops en trainingen. Daarnaast bieden we de mogelijkheid ervaringen te delen en van elkaar te leren in intervisiegroepen.

 • Zichtbaarheid

  Wij willen de bekendheid en zichtbaarheid van onze leden bevorderen. Aan mensen die in een conflict verwikkeld zijn duidelijk maken hoe zij geholpen kunnen zijn met het inschakelen van een ervaren mediator / conflictbemiddelaar.

  We willen de vindbaarheid van onze leden bevorderen, onder andere door actief gebruik te maken van onze website.

   

 

 • Ondersteuning

  Wij willen werkers in de kerk toerusten en ondersteunen op het gebied van conflictbeheersing en -preventie. Dit doen wij door het beschikbaar stellen van relevante publicaties en het aanbieden van trainingen en workshops.