Mediation

Algemene informatie

Er zijn verschillende manieren om met conflicten en verstoorde communicatie om te gaan. Soms is het mogelijk om samen tot een oplossing te komen. Om zaken uit te praten en de relatie te herstellen. Maar vaak lukt dat niet. Dan kan het verstandig zijn een deskundige mediator/conflictbemiddelaar in te schakelen.

Een mediator begeleidt vanuit zijn deskundigheid en ervaring het proces om te komen tot herstel van communicatie en het zoeken van oplossingen voor het conflict dat is ontstaan. De mediator is onafhankelijk. Vanuit meerzijdige partijdigheid zorgt hij dat de betrokkenen hun eigen ‘verhaal’ kunnen vertellen, zoekt hij samen met hen naar de onderliggende drijfveren en behoeften en probeert daarbij de gezamenlijke belangen te achterhalen.

.

Samen met de betrokkenen zoekt de mediator naar oplossingen zodat keuzes gemaakt kunnen worden. De mediator begeleidt het proces, de betrokkenen zijn zelf verantwoordelijk voor de keuzes die gemaakt worden en het vervolg van het proces. Er kan in het proces gewerkt worden met persoonlijke en gezamenlijke gesprekken.

Bij formele mediations zal de mediator werken conform de richtlijnen van de Mediation federatie Nederland, de beroepsvereniging voor mediators, waarbij veel van onze leden zijn aangesloten. Bij overige vormen van conflcitbemiddeling gelden de algemene voorwaarden van de betrokken mediator.

De leden van het Platform Christen Mediators zijn allemaal ervaren mediators/conflictbemiddelaars. Zij hebben verschillende specialismen. Er zijn geaccrediteerde family mediators, die gespecialiseerd zijn in het omgaan met echtscheidingen en familie conflicten. Er zijn mediators die zich hebben gespecialiseerd in samenwerkings problemen  binnen organisaties, kerken en/of arbeids relaties. Wat ons bindt is het feit dat we allemaal werken vanuit eenzelfde geloofsovertuiging.