Mediators

Algemene informatie

Het Platform Christen Mediators is een landelijk platform van professionele mediators en conflictbegeleiders. Het platform is in 2019 ontstaan door samenvoeging van het Netwerk Christen Familie Mediators en het Platform Church Mediation. De bij het platform aangesloten mediators besteden een serieus deel van hun tijd aan het begeleiden van vastgelopen relaties en het bemiddelen bij en voorkomen van conflicten. Leden beoefenen het vak van mediator op professionele wijze en hebben een positief christelijke levensovertuiging. Het onderlinge contact stimuleert hen om op een positieve manier invulling te geven aan conflict bemiddeling vanuit een christelijke achtergrond. Leden zijn bereid om actief hun talenten in te zetten en een bijdrage te leveren aan de groei en bloei van het platform.

Leden kunnen gebruik maken van alle faciliteiten van het platform, waaronder kennisdeling binnen de eigen ledenomgeving op de website; vindbaarheid op de website; eigen intervisiegroepen; jaarlijks een workshop of symposium waarvoor PE punten gegeven worden.

Lidmaatschap

Het lidmaatschap van het Platform Christen Mediators staat open voor mediators/conflictbemiddelaars die zijn aangesloten bij MfN/ADR of dit enig opgenblik geweest zijn. Mediators die nog bezig zijn een opleiding te volgen kunnen voor een periode van maximaal 2 jaar ingeschreven worden als kandidaat lid.

Leden zijn vindbaar op onze website door middel van een beknopte profielbeschrijving en een link naar de eigen website. Hierbij wordt onderscheid gemaakt tussen de verschillende lidmaatschapsvormen.

De contributie voor het Platform bedraagt € 175,– per jaar. Voor kandidaat leden is dit € 95,– per jaar.

Secured By miniOrange