Coaching

Coaching is een Engelse term die voor veel verschillende begeleidingsvormen gebruikt wordt. Andere veelgebruikte termen voor het begeleiden van mensen zijn: supervisie, mentoring, of counseling.

Deze termen verwijzen  naar vertrouwelijke en persoonlijke gesprekken om te werken aan een samen vastgesteld doel.
Het doel van coaching kan zijn het verwerken van schokkende gebeurtenis, het versterken van een bepaalde attitude, omgaan met je zwakke punten enzovoort. In het kennismakingsgesprek wordt dat nader uit gewerkt.
In deze begeleiding willen de mediators van PCM meer zijn dan een luisterend oor, met ruimte voor geloofsvisies.

Hieronder vindt u de lijst met PCM leden deze dienst aanbieden. Voor een keuze kunt contact opnemen met het PCM-bureau.

Secured By miniOrange