Diensten

 • Mediation

  Mediation wil vastgelopen relaties of samenwerkingsverbanden weer in beweging brengen. De mediator zet zijn deskundigheid in om bij voorbeeld elkaars diepere motieven te ontdekken,  of belangen achter standpunten, gekwetstheid achter boosheid ed.

 • Coaching

  Coaching is een Engelse term die voor veel verschillende begeleidingsvormen gebruikt wordt. Andere veelgebruikte termen voor het begeleiden van mensen zijn: supervisie, mentoring, of counseling.

 • Procesbegeleiding

  Met ‘proces’ bedoelen we hier veranderingen of verbeteringen binnen de organisatie van een kerk of geloofsgemeenschap.

 • Gespreks- en vergaderleiding

  In sommige gevallen treden PCM mediators op als leider van een gesprek of vergadering. Dat gebeurt in situaties waar degene die normaal een (gespreks)leidende rol heeft, partij is in een conflictsituatie.