De rol van de mediator bij familieconficten rond een levenseinde

Datum: 26 mei 2021   Online Tijd: 13.00 – 17.00 uur 

Bij een naderend levenseinde en na een overlijden kunnen zich ingrijpende wijzigingen voordoen in een familiedynamiek die conflicten kunnen veroorzaken of die conflicten opnieuw levend maken.

Enkele voorbeelden:

  • Conflicten rond de investering van mantelzorgers en onderling scheve verhoudingen binnen een gezin met betrekking tot dit thema;

 

  • Conflicten met betrekking tot keuzes rond medisch handelen, te denken valt bijvoorbeeld aan het staken van medische handelingen of het inzetten van levensbeëindigend handelen;

 

  • Conflicten met betrekking tot de verdeling van materiële nalatenschappen;

 

  • Onopgeloste familieconflicten die bij het einde van het leven prangend worden. Het bespreekbaar maken van deze conflicten kan van invloed zijn op de levensbeschouwing en het spiritueel welbevinden van partijen.

 

De opzet en inhoud van het symposium zijn mede geïnspireerd door een onderzoek dat gedaan werd door onze vice-voorzitter Jeanine Geijtenbeek. De resultaten van dit onderzoek vindt u hier.

Het programma voor dit symposium vindt u hier.

Tijdens het symposium willen we dit thema nader uitwerken in samenwerking met de Belgische organisatie Connfinity (https://www.connfinity.be).  We gaan nadenken over wat dit voor de persoon en vaardigheden van de mediator vraagt. Connfinity biedt bemiddeling bij conflicten in de laatste levensfase en verzorgt ook een opleidingsspecialisatie ‘bemiddeling in de laatste levensfase en bij het levenseinde’ aan de Belgische Hogeschool VIVES.

13.00 – 17.00 – 3 PE punten toegekend

 

Hierbij meld ik mij aan voor het symposium van 26 mei 2021.

Secured By miniOrange