Kosten en voorwaarden

PCM kan een bemiddelende rol spelen bij het vinden van een PCM mediator of iemand die kan optreden als coach, procesbegeleider of voorzitter. Neem daarvoor contact op met het PCM bureau. In overleg worden dan drie mediators gekozen, waaruit gekozen kan worden. In de meeste gevallen geven woonplaats en  levensbeschouwelijke/kerkelijke achtergrond van de mediator de doorslag. Ook kan dan gekozen worden of men een vrouw dan wel man als mediator wil.

 

Definitieve afspraken over bijv. stappenplan, tarieven en reiskosten worden gemaakt met de gekozen mediator; PCM heeft  slechts een bemiddelende rol. In geval van onenigheid tijdens of na afloop van het mediationtraject kan worden “teruggevallen” op een klachtenregeling van het Nederlands Mediation Instituut / federatie van  Nederlandse Mediationverenigingen  (zie hun site) of van de PCM klachtenregeling.

U kunt voor aanvraag van bemiddeling gebruik maken van onderstaand contactformulier.

    Uw naam

    Uw email

    Onderwerp

    Bericht:

    Secured By miniOrange