Mediation tussen trouw en ontrouw

Een positieve ervaring met veel kennisoverdracht en aandacht voor de verbindende betekenis van mediation’ vatte een van de deelnemers de dag trefzeker samen. Dat deze mening breed wordt gedeeld bleek ook uit de ruime ‘9’ die de deelnemers op hun evaluatieformulier aan het symposium gaven.  Hieronder een kort overzicht van de inhoud en een link naar de presentaties.

De dagvoorzitter, mr. drs. Cor Schaap, ging in zijn opening in op het belang van bezinning op wat zogenaamde ‘christelijke mediation’  in kan houden. Klik hier voor zijn bijdrage. Daarna hield mr. André Rouvoet als ambassadeur van het rijksprogramma ‘Scheiden zonder Schade’  een gloedvol betoog over de maatschappelijke aspecten en wat het programma wil bereiken. U vindt de PPT hier.

Aansluitend volgden drie lezingen, die inhoudelijk sterk naar elkaar verwezen en elkaar aanvulden met praktische voorbeelden. In alle lezingen werd aandacht gegeven aan mens- en godsbeelden die van invloed zijn in mediation. De eerste lezing droeg de titel ‘Te goeder trouw’. Hierin gaf dr. mr. Fred Schonewille een lezing over het begrip trouw in recht en mediation en haalde onder andere voorbeelden aan van samenwerking in familiebedrijven. Zijn bijdrage vindt u hier.Daarna werkte drs. Jeanine Geijtenbeek twee aansprekende voorbeelden uit de praktijk van de familiemediation uit. Zij concentreerde zich op de ‘momenten van genade’, zoals zij de doorbraakmomenten in de mediation noemde. Klik hier voor de PPT. Tenslotte werden de lezingen afgesloten door de presentatie van een ‘klimaatplan voor relaties’ door Jaap van der Meiden MCH. Hij gaf aan wat de essentie van het contextuele denken en werken in de mediationpraktijk kan betekenen. Klik hier voor zijn bijdrage.

Daarna ging de groep uiteen in drie workshops. De eerste workshop ‘Verbindend eerlijk over trouw en ontrouw in partnerrelaties’  stond onder leiding van drs. Mintje Groot Nibbelink, waarin met stellingen werd gewerkt. Hier vindt u de inhoud. De tweede workshop droeg de titel ‘Buigen of Barsten’, onder leiding van ds. mr. Cor Schaap, drs. Jeanette den Hartogh en ds. Cor Hoogerwerf en ging over conflicten in kerkelijk verband  en mr. Pauline Schonewille verzorgde een workshop over nieuwe trouw in samengestelde gezinnen.

Secured By miniOrange