Geslaagd Symposium levert veel huiswerk op

Op 26 mei jl. organiseerde het platform Christenmediators een symposium rond het thema RUZIE ROND HET STERFBED. Vanuit verschillende disciplines werden er inleidingen gehouden afgerond met een paneldiscussie, waarbij de vraag om meer aandacht voor het onderwerp en bredere samenwerking helder werd.

De stand van zaken rond ‘levenseindebemiddeling’ in de Belgische context werd uitgelegd door de Stichting ConnFinitie (dhr. Marc Delaere en mevr. Inge de Boeck) , terwijl de Stichting Nalatenschapsmediation (mr. dr. Fred Schonewille)  de situatie in Nederland beschreef. De visie van de geestelijke verzorging kwam naar voren in de bijdrage van ds. Simone Visser (St. Antoniusziekenhuis), terwijl drs. Jeanine Geijtenbeek als mediator en geestelijk verzorger de inspirator van het Symposium was. De praktijk van het uitvaartwezen met haar vele praktische aspecten werd verhaald door mevr. Areen van der Plas (Barbara uitvaartverzorging)

Het panel voor de afrondende discussie werd versterkt met dhr. Jos Leijenhorst, directeur van verzekering Pro life. De negatieve impact van conflicten rond het sterfbed werd breed gedeeld, maar ook de noodzaak om dat vanuit verschillende invalshoeken te benaderen. Iedere deelnemer zag dat deze maar een beperkt deel van de problematiek aankon. Samenwerken en verwijzen bleken de sleutelwoorden te zijn, maar ook de conclusie dat er hier nog veel te winnen valt. De aandacht voor het thema  neemt gelukkig toe, maar de problematiek lijkt daarbij steeds ingewikkelder te worden; zeker ook door de toename van het aantal samengestelde gezinnen. Een aspect van geestelijke gezondheid waar ook de overheid een taak heeft (financiering). Want de impact van zo’n situatie op de gezondheid van achterblijvende familieleden blijkt groot te zijn.

Met dit Symposium wilde, zoals de dagvoorzitter (mr. drs. Cor Schaap) stelde, het Platform brainstormen om na te gaan hoe het samen met andere betrokkenen iets positiefs kan betekenen bij geruzie rond het sterfbed. Daar bleek veel  huiswerk te doen, waarbij Geijtenbeek en Schaap, samen met de andere bestuursleden van het Platform (drs. Jeanette den Hartogh, mr. Pauline Schonewille en dhr. Bert Moolhuizen) uitgedaagd werden om het voortouw van een vervolg te nemen.

Secured By miniOrange